Style in 14 Karat White Diamond Pendant

$740.00
Diamond Necklaces

14 Karat White
SKU: 165-00924