3 Stone Style in 14 Karat White OV Shaped Gemstone Fashion Ring

$2,369.00
Lady's 3 Stone Style 14 Karat White Gemstone Fashion Ring OV Shape 1.80 Carat Total Weight
SKU: 200-00706