Halo Style in 18 Karat White and Yellow O Shaped Diamond Pendant

$4,995.00
Diamond Necklaces
Halo
18 Karat White and Yellow
0.74 O
SKU: 165-00930