Smile Style in 14 Karat White Diamond Pendant

$2,500.00
Unisex Smile Style 14 Karat White Diamond Pendant
SKU: 160-04179